Vilkår og betingelser

Salgsbetingelser

Salg til forbrukere er gjenstand for omfattende regulering.

Følgende lover har betydning for salg på Internett og dermed for innholdet i salgsbetingelsene:

• Forbrukerkjøpsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34

• Angrerettloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27?q=Angrerettloven

• E-handelslovenhttps://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-23-35?q=Ehandelsloven

• Finansavtaleloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-06-25-46?q=Finansavtaleloven

• Avtalelovenhttps://lovdata.no/dokument/NL/lov/1918-05-31-4?q=Avtaleloven

• Markedsføringslovenhttps://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-01-09-2?q=Markedsf%C3%B8ringsloven

• Personopplysningslovenhttps://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38?q=Personopplysningsloven

• Pantelovenhttps://lovdata.no/dokument/NL/lov/1980-02-08-2?q=Panteloven

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Åpent Hav AS og aapenthav.no til forbrukere.

For å kunne handle hos Åpent Hav AS og aapenthav.no må du ha fylt 18 år. Vi leverer kun til adresser på fastlands-Norge.

1. Parter

”Selger” er:

Åpent Hav AS
Østveien 601
3145 Tjøme

Telefon 4692 5555

Organisasjonsnummer 822 152 112

og blir i det følgende benevnt “vi” eller “oss”.

 

Kjøper er:

Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt “du”, “deg”, “din” eller “ditt”.”

2. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller noen del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om detteeventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

3. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil komme frem av bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Unntak vil være varer/produkter som veier over 35kg eller har mål større en 120cmX60cmX60cm, mindre enn 23cmx13cmx1cm. Du vil i slike tilfeller bli kontaktet av oss for å bli opplyst om den ekstra fraktkostnaden som vil tilkomme ditt kjøp.

4. Betaling

Betaling skjer via betalings løsningene til Nets easy, enten via kortløsning (Visa og Mastercard), Vipps, faktura eller delbetaling. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 for å dekke våre utlegg. Frakt tur/retur og oppkrav gebyr kommer i tillegg og blir beregnet etter Postens satser.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Dette gjelder bare kunder over 18 år.

5. Levering og forsinkelse

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt kommer frem av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til
kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen eller nærmeste Post-i-butikk eller pick-up-point hvor transportøren normalt leverer pakker med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtaler.

6. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene må du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil og/eller mangler.

Sjekk følgende ved mottak:

#1: Sjekk emballasjen – Se etter bulker, hakk og andre ytre skader.

#2: Sjekk produktene – Se etter skader eller mangler, sjekk at du har fått det du hadde bestilt.

#3: Ta bilder – Ta flere bilder av den tydelig skadede emballasjen eller skaden på produktet.

#4: Gi raskt beskjed – jo raskere etter mottak av varene det blir reklamert, jo lettere er det å reklamere.

#5: Ta vare på emballasjen – om du skal returnere feil/skadet produkt er det kjekt med egnet emballasje.

Ta alltid kontakt med oss om noe har gått galt. Epost: lpe@aapenthav.no

7. Reklamasjon og Garanti

Dersom produktene har feil og/eller mangler må du snarest mulig ta kontakt med oss slik at vi kan søke utbedring av feilen.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 8.

8. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre på ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen, gir oss melding om det (angrefrist). Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Angrerettskjema blir sendt samtidig med ordrebekreftelsen som vedlegg.

Du mister ikke angreretten ved å åpne forsendelsen så lenge produktet kan leveres i tilnærmet samme stand og mengde.

Produktet er ikke levert i tilnærmet samme stand og mengde – og angreretten vil følgelig bortfalle – blant annet dersom du:

  • Har skadet/fjernet original emballasje
  • Har tatt produktet i bruk og dette vil gjøre produktet umulig å selge videre

Ellers forutsetter det at produktet med tilbehør ikke har blitt påført synlige skader, for at krav om angrerett kan godkjennes.

De returnerte varene må pakkes inn slik at de ikke kan skades, og sendes som Postens Norgespakke, eller Servicepakke. Du vil da få et pakkenummer av Posten slik at du har mulighet å spore pakken på www.posten.no. Vi tar ikke imot postoppkrav eller rekommandert sending. Ved angrerett betaler kunde returfrakt.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, oppkrav gebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen 30 dager etter at vi mottar produktet fra deg.

9. Personopplysninger

aapenthav.no bruker cookies, les mer og administrer samtykke her: https://aapenthav.no/cookieerklaering/

Vi bruker i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også bruker personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller ved tegning av abonnent som følger leveransen.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

  • du har samtykket i utleveringen, eller
  • når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
  • i lovbestemt tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss:

Åpent Hav AS

Epost lpe@aapenthav.no

10. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.

11. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig kreve at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. 13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

12. Annet

Følg alltid produsentens anbefalinger og les installasjons anvisninger før produkter med slik dokumentasjon tas i bruk.